Frogner svømmeklubb
Norges Svømmeforbund Oslo Svømmekrets Vervekampanje Innmelding Facebook-side FB-VårHøst FB-Helårsbad Kontakt oss
Siste nyheter
Merknader Høring
Merknader fra OSK
Høring Behovsplan Idrett
KVU Bad Oslo Vest
Bestilling KVU Bad Oslo Vest
Kostnader Svømmeanlegg
Vedlegg folkehelse
KVU Rehabilitering
Kvalitetssikring KVU
Merknader KVU
KVU for Frognerbadet
Bademeldingen
- BystyretsVedtak
- Byrådets innstilling
- Faglig utredning
- Analyse
Svømmeanlegg
Utredning svømmeanlegg
Svømmeanlegg Frogner - Mulige plasseringer
Helårs utesvømming
 
Frognerbadet svømmeklubb er dannet av mosjonssvømmere i Frognerbadet, som måtte organisere seg for å bli hørt i idrettskrets og kommune. Klubben ble stiftet høsten 2010, og har rundt 280 medlemmer. Om sommeren svømmer vi i Frognerbadet, og om vinteren venter vi på våren (eller sprer oss ut på andre svømmehaller i byen). Kontingenten er 100 kroner (200 for familier), og alle penger går til arbeidet med å få helårsbad i tilknytning til Frognerbadet.
 
Katastrofal mangel på svømmeanlegg! Hvor skal vi svømme når Frognerbadet er stengt?
Frognerbadets svømmeklubb kjemper for at kommunen skal gjøre nødvendige utbedringer av Frognerbadet, slik at man kan bruke anlegget større deler av året, og at man på lengre sikt bygger et større innendørs svømmeanlegg nedsenket i terrenget integrert mot Frognerbadet uten å ødelegge den vernede arkitekturen i utebadet. Et slikt innendørsanlegg bør omfatte 50-meterbasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng og terapibasseng, slik at Frogner bydel har tilbud til svømmeglade i alle aldre, der man på fine vinterkvelder kan velge om man vil svømme inne i varmen eller ute under stjernene mellom snøtunge trær.
Frognerbadet er et fantastisk anlegg med tildels sterkt arkitektonisk vern, men hvor det er fokus på vern gjennom bruk. Badet har vært kåret til Europas vakreste friluftsbad, og svømmeklubben ønsker å bevare grøntområdene og badets arkitektoniske kvaliteter, samtidig som man skånsomt gjør tiltak for å skape et helårsbad som kan gjenbruke spillvarmen fra isanleggene på Stadion, og skape gode synergier mot friluftsbassengene.
KVU'en anbefalte rehabilitering av Frognerbadet og innplassering av svømmehall. Men kvalitetssikringen (KS1) kritiserte beslutningsgrunnlaget og at man ikke forholdt seg til behovsplanen. Det ble derfor i 2022 gjort ytterligere utredninger før forprosjekt rehabilitering ble bestilt januar 2023. Samtidig ble svømmehall skilt ut gjennom bestilling på KVU Bad i Vest.
Forprosjekt rehabilitering er nå levert og er under kvalitetssikring. Derimot avventer KVU Bad i Vest fortsatt "forankring" av behovsanalysen som ble levert i juli 2023. Svømmeklubben har bedt om møte med ansvarlig byråd. Det er fortsatt viktig med tett oppfølging for å sikre fremdrift, gode løsninger og tilstrekkelig svømmehallkapasitet..
Man melder seg inn via Min Idrett:
• Logg inn (eller legg inn ny bruker),
• Velg «medlemskap» og «finn ny klubb».
• Søk opp «Frogner svø»,
• Klikk på klubben i søkeresultatet.
• Hak av klubben og svømming eller triatlon
• Klikk på «Send søknad».
Kontingent familie kr. 200,-, voksne kr. 100.- , barn og studenter kr. 50.-, blir fakturert gjennom NIF's fakturasystem.
Merknader Langtidsplaner og Styringsdokumenter Innspill og Presentasjonsmateriell Aviser og Media
Svømmeklubben har så langt mulig forsøkt å gi en oversikt over de viktigste dokumenter og nyheter vedrørende svømmehallbehov og svømmeanleggutbygging i Oslo.
Dessverre ser vi at en rekke at de artikler og dokumenter vi har linket til er fjernet fra nettet. I enkelte tilfelle som f.eks. utredningen av konkurransesvømmeanlegg, har vi heldigvis hatt en kopi og kunnet legge ut denne. Andre dokumenter og artikler er så viktige at vi velger å la linkene ligge, i håp om at vi skal greie å lokalisere en kopi som vi kan legge ut og linke til.
Men vi vil (når vi får tid) også gå systematisk i gjennom å fjerne linker som ikke lenger fungerer.
Vi ber om forståelse og tilgivelse for at dette dessverre har lavere prioritet enn vårt arbeid inn mot byråd, bystyre og etater. Vi er veldig glade i Frognerbadet, og vil helst ikke at planlegging, prosjektering og politiske beslutninger skal ha samme kvalitet, manglende brukerinvolvering og manglende respekt for historie, arkitektur og kultur som vi har sett med Y-blokka.
Innspill fra ISU
Bestilling forprosjekt
KVU svømmeanlegg Oslo Vest
Bestilling KVU Bad Oslo Vest
Bestilling Forprosjekt Frognerbadet
Gjeldende Behovsplan for idrett og friluftsliv
Byrådets forslag til Behovsplan 2021-2030
Kommunerevisjonen om svømmeundervisningen
Behovsplan for idrett og friluftsliv
Behovsplan 2021-30
Behovsplan 2019-28
- Vedlegg 8 Rapport Aktiv i storbyen
- Vedlegg 9 Rapport Ung og aktiv i Oslo
- Utkast Behovsplan 2019-2029
Behovsplan 2017-27
- Konseptvalgutredning
Tilstandsrapport Bad 2015
- Anbefalinger
- Oversikt over badene
- Frognerbadets tilstand
- Frognerbadet detaljert
Bademeldingen 2013-14
- BystyretsVedtak
- Byrådets innstilling
- Faglig utredning
- Analyse
Bymiljøetatens utsnitt av bademeldingen 10.6.2013
Frogner - Detaljregulering med konsekvensutredning
Debatten rundt ishall og flerbrukshall på Frogner
Planprosessen for Ishallen
Utkast ny kommuneplan 2013-2016
Plan for idrett og friluftsliv 2009-2012
Sektorplan idrett hoveddel
Sammendrag Kommunal plan idrett og friluftsliv
Forstudie til budsjett
Svømmeanlegg lokalisering
Svømmeanlegg Kostnadsestimat
BU Frogner prioriteringer og referat fra "Anleggsløft Oslo Vest"
Tilskuddsordninger
Rentekompensasjon 2011
Rentekompensasjon generelt
Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
-----
Badesaken - da svømmeanlegg kom til Norge
Litt mer historikk
Deputasjon SMU 2023
Deputasjon HSU 2023
Deputasjon KUU 2023
Status
Deputasjon SMU 2022
Deputasjon HSU 2022
Deputasjon KOUV 2022
Deputasjon SMU 2021
Vidomøte Byråden
Møte med Bydelsutvalget
Samferdsel/Miljøkomiteen 04.11.20
Kultur/Utdanningskomiteen 05.11.20
Helse/Sosialkomiteen 02.11.20
Vidomøte Byråden 23.10.20
Innspill Behovsplan Idrett
Underlag til FISU
Behov Oslo Vest
Samferdsel/Miljøkomiteen 25.10.18
Kultur/Utdanningskomiteen 23.10.18
Helse/Sosialkomiteen 26.10.18
Spørreundersøkelse
Forslag glasskorridor
Innspill behovsplanen
Vedlegg estimering
Vedlegg folkehelse
Frogner Bydelsutvalg 14.11.17
Samferdsel/Miljøkomiteen 24.11.17
Helse/Sosialkomiteen 31.11.17
H./S.komiteen-helseøkonomi 31.11.17
Idrettsaktivitet i Oslo
Innbyggerinitiativ
OIK - Strategi svømmeanlegg
Frogner MIBU 1.11.16
Deputasjon Rådhuset SMK 26.10.2016
Deputasjon Rådhuset HSK 26.10.2016
Deputasjon Byråd 21.10.2016
Skoleidrettsanlegg
Deput.Miljø/Samferdsel 2015
Deput.Helse/Sosial 2015
Deput.Miljø/Samferdsel 2014
Deput.Helse/Sosial 2014
Presentasjon BU Frogner
Deputasjon for miljø og samferdselskomiteen
Presentasjon på rådhuset for byutviklingskomiteen
FISU Frogner prioriterer svømming
Svømming+Skøyter=Sant
Konseptskisse
Presentasjon
Helårssvømming ute
Innspill om kampsport i flerbrukshallen
Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner
Bærekraftig idrettssatsing i Oslo
Frognerbadet sett med morgenbaderøyne
Utvannet svømmetilbud på Oslo vest
Enormt behov for svømmehall på Oslo vest
Usikker framtid for ikonisk Oslo-bad
Hovedbassengene lekker
Frognerbadet åpnet
Kan klor ta knekken på korona?
Nå åpner Frognerbadet
Bygger ny flerbrukshall
Hvorfor er deler av badet stengt?
VM Dødsen
Nå kommer vannsklia
Enighet om ny sklie
Flere innbyggere enn Trondheim – null publikumsbad
Nå er sommeren åpnet!
Oslobadene
Frogner svømmeklubb ønsker helårssvømming
Varmtvann i Frognerbadet
Svømmetimer i skolen dobles
Venstre motarbeider svømme­tiltak
Å lære å svømme må bli en rettighet
NM i Dødsen
Svømmekurs
Billettsystem til besvær
Flere savnet klippekortet på Frognerbadet
Frogner Venstre: Frognerbadet = områdebad!
Feiret sesongstarten i Frognerbadet med boblevann
Trommer sammen til stormøte om Byrådets bademelding
Byrådet vraker bad på Stovner
Drømmer om å svømme i Frognerbadet året rundt
Dette bør barnet ditt mestre
Oslo kommune - Pressemelding 19.12.2013
Oslo kan få tre nye svømmehaller
Kun halvparten av tiåringene kan svømme 200 meter
Store sprik i svømmetimer
Arbeiderpartiet vil gjøre Frognerbadet til helårsbad
Slår alarm om svømmeferdigheter
Livreddere: - Mange behersker ikke svømming ute
Svømmeundervisning ut av badelandene!
Lær ungdom å svømme nå!
Krever action for å bedre svømmekunnskaper
Foreslår nye folkebad til 1,7 milliarder
Akutt behov for svømmeanlegg
Slår alarm om svømmeferdigheter
Ønsker bedre svømmeundervisning
Fysisk aktivitet - faktaark med statistikk
Tilstandsrapport 2003
Aktivitetshandboken (Fysisk aktivitet i forebygging og behandling)
Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet
Physical activity among children and young people in Norway
Fysisk inaktive voksne i Norge
Helsedirektoratet - publikasjoner
NFI - Fakta om Demens
Klubb-dokumenter Idrettens styringsdokumenter og innspill Formelle innspill Aviser og Media
Lov for Frogner svømmeklubb
Organisasjonsplan for Frogner svømmeklubb
-----
Protokoll årsmøte 2024
Årsberetning 2023
Regnskap 2023
Protokoll årsmøte 2023
Årsberetning 2022
Regnskap 2022
Protokoll ekstraord.årsmøte
Protokoll årsmøte 2022
Årsberetning 2021
Regnskap 2021
Protokoll årsmøte 2021
Årsberetning 2020
Regnskap 2020
Protokoll årsmøte 2020
Årsberetning 2019
Regnskap 2019
Protokoll årsmøte 2019
Årsberetning 2018
Regnskap 2018
Protokoll årsmøte 2018
Årsberetning 2017
Protokoll årsmøte 2017
Årsberetning 2016
Protokoll årsmøte 2016
Årsberetning 2015
Protokoll årsmøte 2015
Årsberetning 2014
Referat årsmøte Frogner svømmeklubb 2014
Sakspapirer årsmøte Frogner svømmeklubb 2014
Frogner svømmeklubb årsmøte 2013
Referat årsmøte Frogner svømmeklubb 2012
Sakspapirer årsmøte Frogner svømmeklubb 2012
-----
Status klubbens arbeid 10.8.2018
OIK Strategisk plan 2020-2024
OIK Årsberetning 2019
OIK Årsberetning 2018
Idrettskretsens langtidsplan
Idrettspolitisk dokument
Svømming- Strategidok-anlegg-feb06-red
NJF_anleggsdokument
Kampsportforbundet - anlegg
Turn basishall
Retningslinjer for klatreanlegg
------------------
OIK Kretsstyremøter
OIKs anleggspolitikk
Spillemidler
Merkostnad med svømmeanlegg på Filipstad istedenfor Frogner
Er Idrettskretsens anleggsstrategi feil fundert
Helseøkonomiske konsekvenser av anleggsdekning
Status per 3.3.16
Fremdrift bademeldingen vår 2015
Horingssvar Planstrategi/program
Ikke forlenget åpningstid
Svømmekretsens årsting
Skisser svømmeanlegg
Idrettspark - alternativ 4
Konsekvensutredning
Høringssvar
Innspill Svømmekretsens årsting 2013
Forslag til Årsmøte ISU Frogner
Merknader høring Plan for idrett og friluftsliv
Forslag til OIKs kretsting 2012 Go Dai Judo Club
Forslag til OIKs kretsting 2012 fra svømmeklubben
Forslag til OIKs strategisk plan fra ISU st.Hanshaugen
Prioriteringer fra ISU'er og særkretser
Innbyggerinitiativ - bedre vern av Frognerparken
Orientering til Frogner bydelsutvalg
Merknader til anleggsprioriteringsmøte i ISU Frogner
Kommentarer til høring Oslos arealplan
Innspill til Oslo-budsjettet 2012
Innbyggerinitiativ - arealer til svommeanlegg
Kommentarer fra idretten til høring i plansak
Svømmeanlegg i Oslo Vest og NordVest
Spørsmål til Frogner bydelsutvalg
Go Dai Judo Club, henstilling til ISU Frogner
Frognerbadet
Slåss for flerbrukshall
Barn får voksenplager
Svømmehall i Nordre Aker
Ingen nye skolebassenger
Innlegg i Frognerparkens Venners medlemsblad
Mange unge kan ikke svømme
Politikerne blir lurt
Oslo vil ikke ha kommunale badeland
Her kan Frognerparken få ny is
Stengt i snart 12 år
15-åringer sitter mer stille enn pensjonister
Full stopp for badeanlegg
Ville rive Tøyenbadet i 2007
Byrådet: – Alle skal kunne svømme
Svømmedrømmen i Nordre Aker
Venstre tar svømmedrømmen i Nordre Aker på alvor
Slik vil Dørum løse Oslos utfordringer
Slik vil Borgen løse Oslos utfordringer
200.000 kroner i økt halleie for svømmeklubb
Oslo kartlegger svømmeferdighetene
På tiggerferd for svømmeanlegg
Mosjon forebygger kreft
Byrådet dropper svømmeanlegg
Få svømmehall her
En svømmeudyktig hovedstad
Oslo trenger flere svømmehaller
Det er helt uakseptabelt
Krever svømmeanlegg
Svømmer 1000 meter på Frognerbadet
Tjuvstart på Frognerbadet
Idrettshaller kan skape fredningsstrid
Vi elsker Frognerbadet!
Svøm deg slank
Forebygging av Alzheimer
Lettere å lage badeland i Grukkedal enn i Oslo