Frogner svømmeklubb   
 
      Norges Svømmeforbund       Oslo Svømmekrets       Vervekampanje       Innmelding       Facebook-side       FB-VårHøst       FB-Helårsbad       Kontakt oss
Siste nyheter
Underlag til FISU
Behov Oslo Vest
Forslag glasskorridor
Vedlegg folkehelse
Tilstandsrapport Bad
- Anbefalinger
- Oversikt over badene
- Frognerbadets tilstand
- Frognerbadet detaljert
Bademeldingen
- BystyretsVedtak
- Byrådets innstilling
- Faglig utredning
- Analyse
Svømme/fleridrettsanlegg
Utredning svømmeanlegg
Svømmeanlegg Frogner - Mulige plasseringer
Helårs utesvømming
 
Frognerbadet svømmeklubb er dannet av mosjonssvømmere i Frognerbadet, som måtte organisere seg for å bli hørt i idrettskrets og kommune. Klubben ble stiftet høsten 2010, og har mer enn 170 medlemmer. Om sommeren svømmer vi i Frognerbadet, og om vinteren venter vi på våren (eller sprer oss ut på andre svømmehaller i byen). Kontingenten er 100 kroner (200 for familier), og alle penger går til arbeidet med å få helårsbad i tilknytning til Frognerbadet.
 
Katastrofal mangel på svømmeanlegg! Hvor skal vi svømme når Frognerbadet er stengt?
Frognerbadets svømmeklubb kjemper for at kommunen skal gjøre nødvendige utbedringer av Frognerbadets garderober slik at man kan bruke det vinterisolerte utendørs 50-meterbassenget større deler av året, og på lengre sikt bygger et større innendørs svømmeanlegg nedsenket i terrenget integrert mot Frognerbadet uten å ødelegge den vernede arkitekturen i utebadet, med innendørs 50-meterbasseng, stupebasseng, terapi/opplæringsbasseng og vannsklier, slik at Frogner bydel har tilbud til svømmeglade i alle aldre, der man på fine vinterkvelder kan velge om man vil svømme inne i varmen eller ute under stjernene mellom snøtunge trær.
 
Bystyret vedtok 2014 å utrede «Helårssvømming på Frognerbadet». Endelig, etter mange års oppfølging, lobbying, innbyggerinitiativer og høringssvar fra klubben (samt enkelte spede bystyrevedtak), ser det ut til at utredning av helårs Frognerbad vil starte våren 2019.
Vi har fått tilsagn om at klubben vil bli innbudt til å komme med innspill i behovsavklaringsfasen, og vi håper i tillegg å bidra i senere faser med utformingen av gode løsninger.
Vi ber om HJELP, og håper flest mulig svarer på følgende meningsmåling: Helårs Frognerbad? Hva trenger vi?
Man melder seg inn i Frogner svømmeklubb via Min Idrett:
• Logg inn (eller eventuelt legg inn ny bruker),
• Velg «medlemskap» og «finn ny klubb».
• Søk opp «Frogner svø», og klikk på klubben i søkeresultatet.
• Hak av for klubben og svømming, og klikk på «Send søknad».
Kontingent familie kr. 200,-, voksne kr. 100.- , barn og studenter kr. 50.-, betales til konto 9722.40.82758 Frogner Svommeklubb.
Interessenter i Frogner Idrettspark Langtidsplaner og styringsdokumenter Presentasjonsmateriell Idrett og helse
Frogner svømmeklubb
Christiania Svømmeklubb
Christiania Taekwon-Do Klubb
Go Dai Judo Club
Norges Judoforbund
Uranienborg Turnforening
BUL IF friidrett
Klatring ??
Dans ??
OSK skøyteskole
Kommunerevisjonen om svømmeundervisningen
Byrådets forslag til Behovsplan 2019-2029
Utkast Behovsplan 2019-2029
Behovsplan for idrett og friluftsliv
Behovsplan 2017-27
Konseptvalgutredning
Andre vedlegg
Tilstandsrapport Bad
- Anbefalinger
- Oversikt over badene
- Frognerbadets tilstand
Bademeldingen
- BystyretsVedtak
- Byrådets innstilling
- Faglig utredning
- Analyse
Bymiljøetatens utsnitt av bademeldingen 10.6.2013
Frogner - Detaljregulering med konsekvensutredning - Idrettshaller - Byrådssak 235 av 29.11.2012
Debatten rundt ishall og flerbrukshall på Frogner
Planprosessen for Ishallen
Utkast ny kommuneplan 2013-2016
Plan for idrett og friluftsliv 2009-2012
Sektorplan idrett hoveddel
Sammendrag Kommunal plan idrett og friluftsliv
Forstudie til budsjett
Svømmeanlegg lokalisering
Svømmeanlegg Kostnadsestimat
Samferdsel/Miljøkomiteen 25.10.18
Kultur/Utdanningskomiteen 23.10.18
Helse/Sosialkomiteen 26.10.18
Frogner Bydelsutvalg 14.11.17
Samferdsel/Miljøkomiteen 24.11.17
Helse/Sosialkomiteen 31.11.17
H./S.komiteen-helseøkonomi 31.11.17
Idrettsaktivitet i Oslo
Frogner MIBU 1.11.16
Deputasjon Rådhuset SMK 26.10.2016
Deputasjon Rådhuset HSK 26.10.2016
Deputasjon Byråd 21.10.2016
Skoleidrettsanlegg
Deput.Miljø/Samferdsel 2015
Deput.Helse/Sosial 2015
Deput.Miljø/Samferdsel 2014
Deput.Helse/Sosial 2014
Presentasjon BU Frogner
Deputasjon for miljø og samferdselskomiteen
Presentasjon på rådhuset for byutviklingskomiteen
FISU Frogner prioriterer svømming
Svømming+Skøyter=Sant
Konseptskisse
Presentasjon
Helårssvømming ute
Innspill om kampsport i flerbrukshallen
Svømme/fleridrettsanlegg på Frogner
Bærekraftig idrettssatsing i Oslo
Frognerbadet sett med morgenbaderøyne
Merkostnad med svømmeanlegg på Filipstad istedenfor Frogner
Er Idrettskretsens anleggsstrategi feil fundert
Helseøkonomiske konsekvenser av anleggsdekning
Dette bør barnet ditt mestre
Fysisk aktivitet - faktaark med statistikk
Tilstandsrapport 2003
Aktivitetshandboken (Fysisk aktivitet i forebygging og behandling)
Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet
Physical activity among children and young people in Norway
Fysisk inaktive voksne i Norge
Helsedirektoratet - publikasjoner
NFI - Fakta om Demens
Formelle innspill Idrettens styringsdokumenter og innspill Media Diverse
Innspill behovsplanen
Vedlegg estimering
Vedlegg folkehelse
Innbyggerinitiativ
OIK - Strategi svømmeanlegg
Status per 3.3.16
Fremdrift bademeldingen vår 2015
Horingssvar Planstrategi/program
Ikke forlenget åpningstid
Svømmekretsens årsting
Skisser svømmeanlegg
Budsjett 2014 - Samferdsels- og miljøkomiteen
Idrettspark - alternativ 4
Konsekvensutredning
Høringssvar
Innspill Svømmekretsens årsting 2013
Forslag til Årsmøte ISU Frogner
Merknader høring Plan for idrett og friluftsliv
Forslag til OIKs kretsting 2012 Go Dai Judo Club
Forslag til OIKs kretsting 2012 fra svømmeklubben
Forslag til OIKs strategisk plan fra ISU st.Hanshaugen
Prioriteringer fra ISU'er og særkretser
Innbyggerinitiativ - bedre vern av Frognerparken
Orientering til Frogner bydelsutvalg
Merknader til anleggsprioriteringsmøte i ISU Frogner
Kommentarer til høring Oslos arealplan
Innspill til Oslo-budsjettet 2012
Innbyggerinitiativ - arealer til svommeanlegg
Kommentarer fra idretten til høring i plansak
Svømmeanlegg i Oslo Vest og NordVest
Spørsmål til Frogner bydelsutvalg
Go Dai Judo Club, henstilling til ISU Frogner
Idrettskretsens langtidsplan
Idrettspolitisk dokument
Svømming- Strategidok-anlegg-feb06-red
NJF_anleggsdokument
Kampsportforbundet - anlegg
Turn basishall
Retningslinjer for klatreanlegg
Varmtvann i Frognerbadet
Svømmetimer i skolen dobles
Venstre motarbeider svømme­tiltak
Å lære å svømme må bli en rettighet
NM i Dødsen
Svømmekurs
Billettsystem til besvær
Flere savnet klippekortet på Frognerbadet
Frogner Venstre: Frognerbadet = områdebad!
Feiret sesongstarten i Frognerbadet med boblevann
Trommer sammen til stormøte om Byrådets bademelding
Byrådet vraker bad på Stovner
Drømmer om å svømme i Frognerbadet året rundt
Oslo kommune - Pressemelding 19.12.2013
Oslo kan få tre nye svømmehaller
Kun halvparten av tiåringene kan svømme 200 meter
Store sprik i svømmetimer
Arbeiderpartiet vil gjøre Frognerbadet til helårsbad
Slår alarm om svømmeferdigheter
Livreddere: - Mange behersker ikke svømming ute
Svømmeundervisning ut av badelandene!
Lær ungdom å svømme nå!
Krever action for å bedre svømmekunnskaper
Foreslår nye folkebad til 1,7 milliarder
Akutt behov for svømmeanlegg
Slår alarm om svømmeferdigheter
Ønsker bedre svømmeundervisning
Slåss for flerbrukshall
Barn får voksenplager
Svømmehall i Nordre Aker
Ingen nye skolebassenger
Innlegg i Frognerparkens Venners medlemsblad
Mange unge kan ikke svømme
Politikerne blir lurt
Oslo vil ikke ha kommunale badeland
Her kan Frognerparken få ny is
Stengt i snart 12 år
15-åringer sitter mer stille enn pensjonister
Full stopp for badeanlegg
Ville rive Tøyenbadet i 2007
Byrådet: – Alle skal kunne svømme
Svømmedrømmen i Nordre Aker
Venstre tar svømmedrømmen i Nordre Aker på alvor
Slik vil Dørum løse Oslos utfordringer
Slik vil Borgen løse Oslos utfordringer
200.000 kroner i økt halleie for svømmeklubb
Oslo kartlegger svømmeferdighetene
På tiggerferd for svømmeanlegg
Mosjon forebygger kreft
Byrådet dropper svømmeanlegg
Få svømmehall her
En svømmeudyktig hovedstad
Oslo trenger flere svømmehaller
Det er helt uakseptabelt
Krever svømmeanlegg
Svømmer 1000 meter på Frognerbadet
Tjuvstart på Frognerbadet
Idrettshaller kan skape fredningsstrid
Vi elsker Frognerbadet!
Svøm deg slank
Forebygging av Alzheimer
Lettere å lage badeland i Grukkedal enn i Oslo
Badesaken - da svømmeanlegg kom til Norge
Litt mer historikk
Facebook-side
Mulighetsstudie OL-anlegg
Privatisering av Frognerparken
Diverse badeland
Verdi av større tomter
Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
BU Frogner prioriteringer og referat fra "Anleggsløft Oslo Vest"
Rentekompensasjon 2011
Rentekompensasjon generelt
-----
Lov for Frogner svømmeklubb
Organisasjonsplan for Frogner svømmeklubb
-----
Protokoll årsmøte 2019
Årsberetning 2018
Regnskap 2018
Protokoll årsmøte 2018
Årsberetning 2017
Protokoll årsmøte 2017
Årsberetning 2016
Protokoll årsmøte 2016
Årsberetning 2015
Protokoll årsmøte 2015
Årsberetning 2014
Referat årsmøte Frogner svømmeklubb 2014
Sakspapirer årsmøte Frogner svømmeklubb 2014
Frogner svømmeklubb årsmøte 2013
Referat årsmøte Frogner svømmeklubb 2012
Sakspapirer årsmøte Frogner svømmeklubb 2012
-----
Status klubbens arbeid 10.8.2018